3425 459 919 98+
3661 2214 21 98+
9472 4403 21 98+

باربری و اتوبار خواجه نصیر

باربری و اتوبار سازمان آب منطقه 7 شعبه خواجه نصیر

شرکت باربری و اتوبار خواجه نصیر مفتخر است که در خدمت همشهریان ساکن منطقه خواجه نصیر است.

باربری خواجه نصیر آماده ارائه خدمات به صورت شبانه روزی و آنلاین به همشهریان ساکن منطقه خواجه نصیر می باشد. وانت تلفنی خواجه نصیر

باربری و اتوبار خواجه نصیر این مزده را به مشتریان خود می دهد که اگر بار کمی برای جابه جایی دارند می توانند به وانت تلفنی باربری خواجه نصیر زنگ زده و از سرویسهای وانت، نیسان.... باربری استفاده کنند. وانت تلفنی باربری خواجه نصیر آماده ارائه خدمات به همشهریان ساکن منطقه خواجه نصیر است

باربری و اتوبار خواجه نصیر با کسب اجازه از اتحادیه تهران حتی در روزهای تعطیل هم آماده ارائه خدمات است. باربری سازمان آب شعبه خواجه نصیر

شماره تماس باربری و اتوبار سازمان آب دفتر خواجه نصیر:02122143661

مطلبی در این مجموعه منتشر نشده است. در صورتی که زیر مجموعه ها در این صفحه نمایش داده شود ممکن است مطالبی در زیر مجموعه ها جهت منتشر وجود داشته باشد.