3425 459 919 98+
3661 2214 21 98+
9472 4403 21 98+

باربری و اتوبار میدان حر

باربری و اتوبار سازمان آب

باربری میدان حر | اتوبار میدان حر

باربری و اتوبار میدان حر دارای ناوگان حمل و نقل مجهز می باشد . خدمات باربری میدان حر شامل حمل بار بین شهری، حمل بار بین استانی، حمل وسایل سنگین، حمل بار دفاتر و شرکت ها، بسته بندی وسایل و..... می باشد.

باربری و اتوبار سازمان آب به صورت شبانه روزی در خدمت همشریان میدان حر می باشد.

باربری و اتوبار میدان حر آماده ارائه خدمات به صورت شبانه روزی و آنلاین به مشتریان باربری حر می باشد. 

باربری حر با کسب اجازه از سوی اتحادیه تهران در روزهای تعطیل هم آماده ارائه خدمات به مشتریان باربری میدان حر می باشد. باربری و اتوبار سازمان آب شعبه میدان حر

با باربری میدان حر تجربه متفاوتی از اثاث کشی را خواهید داشت.

شماره تماس باربری و اتوبار میدان حر : 22143661